Betingelser

Betingelser


Betalingsbetingelser
Du ser selv det totale beløpet i kassen før du bekrefter ditt kjøp, slik at du ikke får overraskelser når pakken ankommer deg. Avtalt beløp er det du betaler, ikke mer!

Postoppkrav
Med Postoppkrav betales pakken ved ankommet lokalt Postkontor eller Post i Butikk. Du har her mulighet til å betale med ditt bankkort/bankaxept i betalingsterminalen på de fleste steder du henter din pakke.
Betaling ved hjem på døren kveldstid (17-21 virkedager) levering via Posten
Valget her er også postoppkrav, men posten har med mobil betalingsterminal slik at du MÅ betale din pakke med ditt bankkort/bankaxept kort. Det er IKKE anledning til å betale denne pakken med kontanter.

Online betaling / Kredittkort
Vi tilbyr online betaling via BBS/Netaxept. BBS/Netaxept tilbyr et sikkert betalingssystem for netthandel som skal tilfredsstille både de behov vi har og den sikkerheten du har som bruker av denne tjenesten. Dette betyr at det må ha en funksjonalitet som gjør det enkelt og raskt å benytte.

Når trekkes beløpet betalt med kredittkort?
Vi trekker deg ikke for kjøpsbeløpet før varen forlater lager, i enkelte tilfeller kan du som kunde kanskje oppleve dette da kortselskapet reserverer angitte beløp og reduserer disponibelt beløp på ditt kort, men pengene er altså ikke trukket kun reservert.
Om din bestilling blir slettet vil likevel beløpet være reservert noen dager, hvor lenge avhenger av din bank - kontakt eventuelt din bank for hvor mange dager det er snakk om. Dette er standard prosedyrer fra kortselskapet og den banken som har levert deg ditt kredittkort.
Om du avbestiller kun deler av din bestilling, trekkes KUN det nye beløpet som er lavere enn reservert beløp.
Om vi må kreditere et kjøp som har blitt gjort med et kredittkort ved en senere anledning, gjøres dette foretrukket mot det samme kredittkortet som ble brukt ved bestilling.
Det er ikke mulighet for å be kundesenter legge til varer på en bestilling som har valget Online betaling, her må det registreres en ny ordre. Dette fordi at vi ikke kan trekke mer enn reservert beløp.

Sikkerhet ved online betaling
Med online betalingsløsning via BBS/Netaxept kan du føle at det er trygt å handel over Internett.

Er du skeptisk til å handle på nettet? Føler du at det ikke er trygt å bruke kortet ditt?

Vårt system sammen med systemet til BBS/Netaxept er utarbeidet med tanke på sikkerhet både i betaling og leveranse.

Vi behandler alle personlige opplysninger konfidensielt. Dine persondata gjøres ikke tilgjengelig for andre. BBS/Netaxept stiller krav til de nettsteder som bruker tjenestene for å ivareta ditt personvern. Ingen informasjon om ditt kredittkort blir lagret hos oss.

Sikkerheten ved bruk av online betaling blir ivaretatt etter de krav datatilsynet krever. All sensitiv informasjon skjer via krypterte linjer.

Kortsvindel
Du er alltid sikret mot kortsvindel, om kortselskapet ikke kan dokumentere at det er du som har utført transaksjonen og det ikke foreligger mislighold fra kortholders side, vil du ikke være ansvarlig for kjøpet. Vi refererer ellers til de retningslinker som er satt fra kortselskapene og det er meget viktig å følge disse. Husk at ditt kredittkort alltid må oppbevares på en forsvarlig måte for å unngå missbruk. Vi oppfordrer alle kortholdere til å kjenne til rutiner for hva som må gjøres om noe skjer med ditt kredittkort.


Leveringsbetingelser
Leveringstiden etter at din bestilling er mottatt i vårt system er normalt 1-6 virkedager, inkludert lagerbehandling (0-3 virkedager) og transporttid. Tiden kan variere litt avhegner av hvor i landet du ønsker varene levert. I de tilfeller der varen ikke er på lager må tiden fram til estimert ankomst legges til denne leveringstiden som er angitt. Lagerstatus blir oppgitt på hver enkelt vare i vår nettbutikk. Om det viser seg at lagerstatusen viser feil antall på lager i forhold til din bestilling, vil du få beskjed om dette på din oppgitte e-postadresse.

Vi sender alle varer som er angitt på lager innen 0-3 virkedager. Vi forbeholder oss retten til leveringsnekt i enkelte sammenhenger.

Restnoterte varer går fra lager så snart de ankommer lageret ihht lagerbehandlingstiden.
Alle priser er normalt oppgitt ink. mva. og eks. frakt.

På alle ordrer tilkommer det frakt og evt gebyrer som skal dekke utgifter til forsendelse og annet. Alt som kommer i tillegg til selve prisen på din vare blir automatisk beregnet i kassen. Du ser her klart hva det totale beløpet blir for din bestilling før du bekrefter ditt kjøp.


Viktig å bemerke seg
Du må være myndig for å kunne bestille varer hos oss
Når du oppretter konto hos oss bekrefter du at din alder ikke er under 18 år. Om du likevel oppgir en annen alder en det som er korrekt så er dette straffbart.

Om likevel mindreårige bestiller vare trer foreldreansvar inn i bildet. Ref lov om skadeerstatning 13 juni 1969 Nr. 26 §1-1 barns ansvar og §1-2 foreldre ansvar.

Alle varer som blir bestilt i falskt navn vil bli anmeldt
Vi vil spore IP nummer og anmelde dette som bedrageri.


Uavhentede pakker
Pakker sendt med transportør eller på annen måte gjort klart til deg og som ikke hentes innen tidsfristen eller nektes mottatt eller som kommer i retur til oss av andre årsaker - som ikke skyldes vår feil - faktureres for utgifter vi har hatt i saken, da vi anser dette som avtalebrudd. Dette er omkostninger som skal dekke fraktomkostninger tur/retur, pakkeomkostninger, behandlingsomkostninger, verditap, andre kostnader og ekspedisjonsgebyr.

Om angreretten benyttes aktivt gjelder det andre regler gitt under angreretten, men om du er passiv vil ikke dette gi oss indikasjoner om hvorfor pakken kommer i retur. Du vil da heller ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13 og mister da retten til å gå fra avtalen.

I noen saker kan omkostningsgebyret blir betydelig større enn minimumsgebyret, dette blant annet når det er snakk om ikke avhentet tilvirkningsvarer og andre varer.


Øvrige betingelser

Salgspant / Betalingsvilkår
Varen forblir selgers eiendom, inntil hele beløpet er betalt. Renter og purregebyr belastes etter forfall jfr. Pantelovens §3-14 flg.

Ordrens gyldighet
En ordre er gyldig når kjøper har mottatt ordrebekreftelse, eller burde normalt ha mottatt ordrebekreftelse grunnet eventuelle e-postproblemer eller andre årsaker som vi ikke kan påvirke. Alle ordrebekreftelser blir sendt pr e-post. En ordre er gyldig inntil varen er avbestilt eller kansellert fra oss (skriftlig/e-post) grunnet eventuelle feil.

Ved ordreinngåelse er det gitt at kjøperen godtar våre betingelser.

Vi forbeholder oss retten til leveringsnekt av din ordre/bestilling grunnet feil, prisendringer, lagersituasjon eller andre årsaker.

Reklamasjon
Det er her viktig at rutiner og anbefalinger fra oss følges. Det er også viktig å sjekke om feilen kan skyldes andre forhold på kundens side. Om ikke feilen rapporteres innen rimelig tid, mister kunden sin rett til å gjøre mangelen gjeldende. Vi skal snarest mulig etter at feilen er rapportert iverksette tiltak for å utbedre mangelen. Kunden kan ikke på eget initiativ, uten at dette er avtalt spesielt, iverksette tiltak for utbedring av feilen for så sende regning til oss. Om kunden prøver å reparere mangelen selv vil garantien og reklamasjonen kunne bortfalle i sin helhet.


Angrerett

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 da- ger fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utf ylt angreretts - skjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utf yllende informasjon på angrerettsskjemaet. Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjem skriftlig på papir eller på annet varigmedium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med Motorsyklistens informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.